Tóm lược keywords của 78 lá bài Tarot

Dưới đây là bảng tóm lược keywords cho toàn bộ 78 lá bài Tarot đã được hệ thống lại. Bản thân mình nhận thấy bảng tóm lược này tương đối dễ hiểu và rõ nghĩa cho những bước tiếp cận đầu tiên. Credit to Corrine Kenner. Để tìm hiểu nhiều hơn về những lá bài…