Sự tương ứng của các lá Ẩn Phụ – Minor Arcana Correspondences

Bảng tóm lược này chỉ ra sự tương đồng giữa Minor Arcana với các yếu tố khác ngoài Tarot. Nếu bạn tinh ý và biết sử dụng bảng tóm lược này trong nhiều trải bài, đôi khi câu trả lời sẽ cho bạn nhiều bất ngờ lắm đó.

Bản thân mình thấy bảng này được tóm lược ổn, nội dung khá hay ho, đáng để tham khảo. Share về khi nào cần lấy ra check cũng không phải ý tồi!

Credit to Corrine Kenner

 
Cập nhật thêm thông tin tại Nhà Nhỏ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s